[Ragdollens historia]

[Ragdollens färgvarianter]

[Utfallstabeller]

Vitfläcksfördelning
Färgutfall
Färgutfall Röd