top of page

Om oss / About us

Vi som är Hallongläntans  bor i Ösmo strax norr om Nynäshamn tillsammans med några av våra älskade Ragdolls och vår hund.  Våra katter lever allihop som familjemedlemmar i hela huset, där de går fritt och har tillgång till en kattgård ute på ca 60 kvm. Några av våra katter bor som foderkatter hos underbara familjer, för att sedan stanna där livet ut när de har avslutat sin avelskarriär.

Målet med aveln är kärleksfulla, friska och sociala katter i första hand och dessutom att ständigt förbättra typen enligt de normer som rasringarna förespråkar. Vi anser att utställningar är en viktig del i avelsarbetet för att veta att vi går åt rätt håll.
Alla våra avelskatter scannas mot HCM och CIN/PKD innan de tas i avel och testas dessutom med DNA mot HCM1 när inte föräldrarna redan är fritestade. 

 

Vi avlar endast på registrerade Ragdolls och blir mycket besvikna om det visar sig om någon av våra sålda avelskatter används på något annat sätt!

Katteriet är inspekterat och godkänt av Miljö- och Hälsoskyddsnämnden enligt §16 i Djurskyddslagen för verksamhet med uppfödning. 

---

We who are Raspberry Glade lives in Osmo just north of Nynashamn with some of our beloved Ragdolls and our dog. All our cats live as family members in the whole house, where they move freely and they also have access to a cat farm in 60 sqm. Some of our cats live as forster cats with wonderful families, and then stay there for life when they have finished their breeding career.

Our goal with breeding are loving, healthy and social cats in the first place and also working constantly on improving type as the standards our breedrings advocates. We believe that exhibitions are an important part of the breeding work to know that we are moving in the right direction.
All our breeding cats are scanned against HCM and CIN / PKD before they are breeding and are tested with DNA against HCM1, if not the parents are tested.

The cattery is inspected and approved by the Environmental and Health Board in accordance with § 16 of the Animal Welfare Act in the business of farming.

Familjen / The family

Jag heter Åsa Remmert Sparre och jag är gift med Johan. Vi har tre barn, varav en ännu bor hemma - Izabella (1996) studerar Geologi sista terminen på Göteborgs Universitet, Lucas (1997) bor ihop med Bella i Göteborg, men jobbar just nu som lastbilschaufför i Stockholm (vi tar väldigt gärna emot tips på bra chaufförsjobb i Göteborg just nu!) och Rasmus (2000), som jobbar tillsammans med Johan och Lucas som lastbilschaufför på Tornfrakt AB.

Jag kommer ursprungligen från Ludvika och Johan är från Göteborg, så det känns bra att bo lite så här mittemellan. Jag arbetar som operatör på Nynas AB, raffinaderiet i Nynäshamn och Johan är lastbilschaufför, hamnarbetare, följer Formel Renault-touren och roddar dem mm. Förutom katterna och vår religion har renovering, trädgård och vänner ett stort utrymme i våra liv! 

Vi bor i ena änden av ett radhus, granne med skogen där hallonen kämpar för att ta över allt - därav kommer namnet!

---

I'm holding the name S * Raspberry glade named Asa Remmert and I am married to Johan. We have three children, who one still live at home - Izabella (1996) is studying Geology at the University of Gothenburg, Lucas (1997), who lives together with Bella in Gothenburg, but right now works as a lorrydriver in Stockholm and Rasmus (2000), who also works as a lorrydriver, at the sam company as Johan and Lucas.

I work as an shiftoperator at Nynas AB, Nynäshamn refinery and Johan is a truck driver, etc.. Besides the cats and our religion, renovation, gardening and friends has a big space in our lives!

We live in one end of a row house, next door to the forest where the raspberries are fighting to take over everything - hence the name!

Kontakta oss / Contact us:

​

Ösmo ligger en mil norr om Nynäsham och fem mil söder om Stockholm - en liten ort på ca 6500 personer.

---

Osmo is located 10 km north of Nynäsham and 50 km south of Stockholm, Sweden - a small community of about 6500 people.

Nätvägen 23

S-148 35 Ösmo

Sweden

(+46) 070-760 81 61

 

Mail: hallonglantans@hotmail.com

Name *

Email *

Subject

Message

Your details were sent successfully!

bottom of page