top of page

Temperament

Ragdollen är en kelig innekatt, lugn, mycket snäll och otroligt social, “hundlik” och hängiven sin ägare. Den pratar gärna, det med ett kurrande ljud, och vill gärna bli ompysslad. De har ett mycket stort behov av sällskap och förutom människor blir de lätt kompis med andra katter, hundar, kaniner och andra djur som kan finnas i familjen!
 
Som namnet antyder älskar den att hänga som en trasdocka när man lyfter den, olika katter i olika grad. Det kommer sig av att katterna är så trygga i sig själva och då slappnar av helt.

Man får snabbt lära sina gäster att INTE lyfta på fötterna när de går, för en ragdoll är den som är först på plats vid dörren för att hälsa, och den håller sig sedan gärna kvar runt fötterna…

En ragdoll har lätt för att lära! En av våra honor lärde sig snabbt hur man öppnar ytterdörren, så den är låst numera. :o) Den går gärna ut med dig i koppel, och kan i princip lära sig samma saker som man normalt lär en hund.

Ragdollen utvecklas relativt långsamt, först när de är tre år gamla är de helt färdigvuxna.
 

Ragdoll is a cuddly indoor cat, calm, very kind and incredibly social, "doglike" and devoted to his owners. It speaks well, so with a purring sound, and would love to be pampered. They have a very strong need for companionship and besides humans, they become easy friends with other cats, dogs, rabbits and other animals that might be in the family!

As the name suggests, they love to hang like a ragdoll when you lift it, different cats in different degrees. It is because cats are so confident in themselves and then relax completely.

One must quickly learn their guests to NOT lift the feet when they walk, for a ragdoll as being the first to arrive at the door to greet, and it stays then happy to remain around their feet ...

A ragdoll is easy to learn! One of our females learned quickly how to open the front door, so it is locked now. : o) It goes like this with you on a leash, and can basically learn the same things that you normally get a dog.

Ragdolls develops relatively slowly, until they are three years old they are fully completed adults.

bottom of page